Zarzadzanie mala i srednia firma w teorii i w cwiczeniach

Symfonia Sage to połączony pakiet, który pomaga prowadzenie w słabych oraz małych firmach. System ten kompleksowo wspomaga zarządzanie codzienną pracą przedsiębiorstwa, często w kierunku ewidencji i obsługi zdarzeń gospodarczych. Zapewnia tym tymże uzyskanie dokładnych informacji, jakie są istotne przy podejmowaniu decyzji.

Oprogramowanie wspomaga bycie firmy w regionach finansowo - księgowych, kadrowo - płacowych i sprzedażowych. Stanowi wtedy zespół bardzo podatny, dający możliwość modyfikacji podstawowych ustawień (np. działów firmy, planu kont id.) oraz bycia swoich dokumentów, zdjęć i raportów. Idzie na to idealny język raportów. Dzięki programowi możliwe jest wykonywanie ewidencji wielowalutowej. Program jest składnikiem bardzo zautomatyzowanym - wszystkie raporty i złożenia generowane są praktycznie przy pomocy jednego klawisza. Dane te w oczywisty sposób można przenieść do programu Finanse i Księgowość. Wchodzi w dużym stanie na dopasowanie i przyspieszenie pracy, wprowadzone raz informacje spędzają w nim dostrzeżone również wolno je później wielokrotnie wykorzystać. Program ten umożliwia również trafienie do całkowitych niezbędnych informacji - posiada rozbudowaną opcję filtrowania, sortowania bazy danych. Rozwinięta sprawozdawczość zezwala na szybką ocenę sytuacji ekonomicznej firmy. Nie bez zadania jest prostota działania. Przygotowany zwłaszcza dla użytkowników podręcznik w czytelny sposób tłumaczy zasady jego służenia, dodatkowo wbudowano w układ dział pomocy, którym można posłużyć się w dowolnym momencie. Program zapewnia całkowite bezpieczeństwo pracy - kontroluje poprawność działań, organizację i przypomina często o potrzeby wykonania kopii. Nie uważa szansie, aby do bazy danych dotarły osoby niepowołane także do tego nieuprawnione. Możliwe jest ostatnie dzięki profesjonalnemu systemowi haseł. Warto również wspomnieć, iż Symfonia Sage jest elementem nieustannie aktualizowanym i wychowywanym w pamięć nowych przepisów (użytkownicy otrzymują automatyczne aktualizacje).