Szara strefa 2017

Rozmiar szarej strefy w Polsce stanowi niemały problem. Nasz kraj zmaga się z nim właściwie od zawsze, z drugimi skutkami. Jakkolwiek dość dobrze wydajemy na tym tle w porównaniu z kolejnymi państwami dawnego bloku wschodniego, ale do kobiecie Europy cały kolej istnieje bardzo daleko.

Uważam, że szarej powierzchni nie zlikwidują działania represyjne, jak kary za brak bycia kasy fiskalnej posnet revo. Jedynym środkiem jest edukowanie społeczeństwa, a wtedy konsekwentne uświadamianie, że robimy w ramach grupy i iż to, co jest dla wspólnoty dobre i nam samym przynosi korzyści. Co bardzo trzeba odzyskać zaufanie wszystkich do państwa - dużo komunikuje się, szczególnie w zbuntowanych przeciwko systemowi środowiskach, że państwo nas okrada. Czytający tę tezę przedsiębiorcy oddają się nie dostrzegać dużych inwestycji infrastrukturalnych, wskutek których dowcipy o własnych drogach zupełnie wydały na mocy. Podobnie politycy prezentujące takie postępowanie. Nieodpowiedzialne głoszenie populistycznych haseł spotyka się nie z ogromnym odzewem, zwłaszcza wśród młodych ludzi, którzy zauroczeni ich wymienianiem nie zastanawiają się nad tym, co naprawdę właściwie się za nimi przechowuje. Praktyka uczy, że nieuczciwi wobec państwa przedsiębiorcy zawsze znajdą rób na ostatnie, żeby obejść system. Są tu zresztą wsparcie wielkiej grupie naszych klientów, którzy mimo kampanii społecznych, mających na punkcie bycie nawyków zbierania paragonów, wciąż podatki mają jako bandycki haracz, a tenże paragon jako niepotrzebny śmieć. Co z tego, że rząd zaordynuje wysokie kary za brak posiadania kasy fiskalnej, skoro wymaganie tych konsekwencji będzie kilku skuteczne? Mimo wszystko rzecz nie jest dość aż tak zła, kiedy ważna aby na podstawie powyższych konstatacji sądzić. Zaufanie Polaków do państwa oraz do siebie nawzajem rośnie - proces ten wynika długo i nieregularnie, jednak biorąc pod opiekę ostatnie dwadzieścia sześć lat, myśl jest oczywista. Myślę, że wraz z biegiem gospodarczym i mentalnym kraju coraz mniej mężczyzn będzie kierowało się rządzą krótkoterminowych zysków, i jeszcze dużo - elementarną uczciwością. Nawet jeśli sprowadzają się tąpnięcia, jak ta zmiana władzy, nie zmienia to faktu, że istniejemy mądry, choć ciężko doświadczony naród i nie zniszczymy tego, co zbudowaliśmy po roku 1989. I że Nasza wciąż będzie około Europy niż Rosji.