Mikroskop galileusza

Mikroskopu stosuje się do oglądania małych obiektów, które zwykle są niewidoczne gołym okiem, bądź te do obserwacji detali mniejszych obiektów. W bieżących czasach istnieje teraz dużo sposobów mikroskopów (akustyczny, holograficzny, polaryzacyjny, stereoskopowy również wyjątkowe), jednak pierwszy zaistniały w sprawy był mikroskop optyczny.

Mikroskopy tego typu do obserwacji badanych obiektów wykorzystują światło dzienne, a za ich autorów zdaje się syna i ojca - Zachariasza Janssena i Hansa Janssena - Holendrów. Swój pierwszy mikroskop zbudowali około 1590 roku, dawał jedynie 10-krotne powiększenie oraz spośród tegoż warunku nie znalazł zastosowania. Momentu w ostatniej branży dokonał Antonie van Leeuwenhoek, sprawił on nowoczesną drogę szlifowania i polerowania cienkich soczewek, co w efekcie dawało nawet 270-krotne powiększenie. W ten rada Holender usprawnił mikroskop, dzięki czemu dotarło do wielu odkryć i wzroście biologii. Jego mikroskopy były wykonane inaczej niż te znajome ze nowych czasów. Można je przyjąć po prostu za dużo funkcjonalne szkła powiększające. Mikroskop Leeuwenhoek'a wykonany był z tylko jednej soczewki, a badany przedmiot kładziono naprzeciwko soczewki, jego umieszczenie ważna było ustalać za pomocą dwóch śrób. Sam przyrząd miał długość 3-4 cali czyli około 7-10 centymetrów. Do kolejnego momentu w całości mikroskopów doszło, gdy użyto w nich elektrony. Pierwszy mikroskop tego typu-mikroskop elektronowy-zbudowali Ernst Rusk i Maks Knoll w 1931 roku w Berlinie. Sama rewolucja krzemowa była za podstawę wykorzystanie mikroskopów elektronowych. dawały one zarazem obserwowanie najmniejszych struktur organelli komórkowych. Z kolei w roku 1982 został utworzony pierwszy skaningowy mikroskop  tunelowy. Jego ojcami byli wykonujący w Zurychu naukowcy Gerd Binning oraz Heinrich Rohrer. Dzięki takim mikroskopom znajduje się trójwymiarowy obraz struktur złożonych z jednych atomów. Potem opracowano wiele wersji tego mikroskopu zezwalających na badanie rzeczy w mocy nanometra. Współcześni badacze twierdzą, że rozwój mikroskopii zapoczątkuje rozwój nanotechnologii, jaka może znaleźć zastosowanie i wpłynąć na zleceniu wszą część życia.