Kasa fiskalna do taxi

Te nowości w uchwale o VAT, które zaczęły działać od stycznia 2015 roku, wprowadziły konieczność prowadzenia rozliczeń z wykorzystaniem kasy fiskalnej wśród nowych grup przedsiębiorców. I choć nadal część przedsiębiorców jest zwolniona z obowiązku wydawania paragonów, to firmy proponujące nasze usługi klientom samym są zobligowane do rozliczania prace z wykorzystaniem kas fiskalnych.

Kto musi umieć kasę fiskalną? Kasy finansowe są potrzebne w przedsiębiorstwach, które własną energia prowadzą do osób fizycznych (B2C). Oraz firmy, których roczne zakupy nie przekraczają 20 tysięcy złotych netto, nie mają obowiązku wydawania paragonów fiskalnych. Z zmianie jeśli przedsiębiorca rozpoczyna rola w trakcie trwania roku podatkowego, wówczas obowiązek posiadania kasy pojawia się, gdy obroty przekroczą 20 tysięcy złotych. W dalszym rozwoju istnieje katalog działalności, które nie podlegają konieczności wydawania paragonów wydawanych przez kasę fiskalną.

Ulga i cele powiązane z posiadaniem kas fiskalnych. Zanim przedsiębiorca zacznie stosować z kasy fiskalnej, musi zgłosić ten fakt do bliskiego urzędu skarbowego wraz z daniem adresu, gdzie kasa będzie brana. Wraz ze wspomnianymi dokumentami należy zwrócić oryginalny dowód zakupu kasy oraz zaświadczenie potwierdzające, że zakupiona kasa fiskalna spełnia wymogi - techniczne oraz funkcjonalne - znane w ustawie o podatku VAT. Wymogi formalne, jakie należy spełnić przed podjęciem używania kasy, związane są jeszcze z ulgą, jaką można nabyć za zakup kasy. Ulga, powiązana z nabyciem kasy, sięga do 90% kosztów zakupu kasy, jednak nie więcej niż 700 zł. Posiadacz kasy musi jednocześnie myśleć o jej regularnym serwisowaniu w autoryzowanych punktach, przy czym serwisowanie kasy nie może następować rzadziej niż co 25 miesięcy. Wydłużenie tego stopnia może wykonać konieczność zwrotu ulgi z tytułu zakupu kasy.

Posiadanie kasy to również konieczność wydawania oryginalnych paragonów klientom i przechowywanie kopii paragonów przez 2 lata mając z zakończenia roku rozliczeniowego, w którym były wydane. Użytkownik kasy musi również drukować raporty okresowe - dzienne, tygodniowe i miesięczne - produkowane przez kasę fiskalną.