Kasa fiskalna 30

Z kasami fiskalnymi znajdujemy się w wszystkim sklepie czy supermarkecie - jednym słowem tam, gdzie kierowana jest sprzedaż detaliczna. A od początku. Co wtedy jest kasa fiskalna?

Kasy fiskalne inaczej te nazywane kasami rejestrującymi więc nic dziwnego jak narzędzie elektroniczne, dzięki któremu możemy zarejestrować zakup i kwotę podatku ciepłego i VAT należnego ze sprzedaży detalicznej. Na świecie są urządzenia fiskalne, które nie posiadają pamięci fiskalnej, i wiadomości o obrotach postrzegane są w zewnętrznej zabezpieczonej pamięci.

Teraz w Polsce kasy są wyposażone w pamięć fiskalną o właściwościach OTP (One Time Programming), które określone są unikalnym numerem, w której na rozwiązanie doby sprzedaży zapisywane są kwoty netto i podatku. Oczywiście, do ostatniego kładzie się łączna kwota podatku i cen brutto.

Podział kas fiskalnych.Ze względu na konstrukcję kasy rejestrujące dzieli się na naturalne kasy Electronic Cash Register (ECR), które:- współpracują z komputerami;- są drukarkami fiskalnymi;- są kasami komputerowymi;- systemy typu POS/EPOS (Point of Sale / Electronic Point of Sale);- są terminalami kasowymi.

Systemy, jakie są wykorzystywane w sumach wyróżniają się oraz na dwa podstawowe systemy:- systemy autonomiczne (program pracy kasy i program aplikacyjny znajdują się wewnątrz kasy, takie jak: POS, ECR, pełna baza towarowa PLU, lista kodów, nazwy towarów przyporządkowanymi symbolami literowymi stawek podatku PTU (Podatek od produktów oraz usług));- systemy bazujące na komputerze (w niniejszej kwocie brakuje klawiatury numerycznej lecz drukarka fiskalna ma kilka przycisków do wydruku raportu fiskalnego dobowego. Sprzedaże w tej kasie realizowane są przy pomocy programu aplikacyjnego otwartego na komputerze, który jeszcze steruje zestawem instrukcji fiskalnych).

Firma